top of page

CURS DE FOTOGRAFIA I IMPRESSIÓ DIGITAL EN B&N.

El tractament monocromàtic de l'arxiu digital

INFORMACIÓ

Dates : 8, 9 i 10 de Març de 2019

Durada: 15 hores
Horari: divendres, 8 de Març, de 19 a 22h

          dissabte, 9 de Març, de 10 a 14 i de 16 a 20h

          diumenge, 10 de Març, de 10 a 14
Lloc: Casa Pastors - c/Major, 31 - Torroella de Montgrí
Grup: màxim 18 persones

        mínim per fer el curs: 10 persones

Preu: 100 euros

Professor: Gabriel Brau Gelabert

Inscripcions: fins el 5 de Març de 2019

vr_171112_0015608.jpg

PRESENTACIÓ

Taller teòric-pràctic de fotografia i impressió digital en blanc i negre.

Al llarg dels tres dies, es desenvoluparan aspectes teòrics, tècnics i pràctics, sobre captura, processament, tractament i impressió d'imatges digitals en blanc i negre.

     1.  La llum com a principi de tot procés fotogràfic.

         El llenguatge visual en blanc i negre.

     2.  Com obtenir un bon arxiu d'imatge digital per a b&n.

         Consideracions tècniques relatives a la captura digital.

     3.  Processament de l'arxiu RAW d'imatge digital.

         Les tècniques de processament en Camera Raw i Lightroom.

     4.  Els nous mètodes de conversió monocromàtica.

         Les tècniques més eficients per conservar la qualitat monocromàtica.

     5.  Tractament i postproducció d'imatges digitals monocromàtiques.

         Photoshop, un pas endevant en la creativitat fotogràfica.

     6.  La còpia fotogràfica, el final del camí.

         Gestió de color.

         La impressió digital FineArt.

 

OBJECTIUS

     • Conèixer i aprendre la nova tecnologia de la fotografia digital monocromàtica, a través dels quatre passos fonamentals: Captura, Processament, Tractament i 

       Impressió.

     • Treballar en l'aprenentatge i la pràctica de la tecnologia de tractament i impressió FineArt, d'imatges digitals monocromàtiques.

ASSISTENTS                   

     Fotògrafs amateurs de nivell mitjà/alt interessats en la fotografia de b&n.

     Fotògrafs professionals de qualsevol àmbit o especialitat laboral.

     Estudiants de fotografia, arts visuals o belles arts.

     Professionals del món de la imatge, el disseny i les arts visuals.

PROGRAMA                    

     Divendres

           19’00 h  Començament del taller.

                      1a. Part:

                      Conceptes teòrics de fotografia monocromática.

                      Captura de l'arxiu digital per blanc i negre.

           22’00 h  Finalització del taller.

    

     Dissabte

          10’00 h  Començament del taller.

                     2a. Part:

                     Processament de l'arxiu digital.

                     Conversió digital monocromàtica.                                      

          14’00 h  Descans per dinar.

          16’00 h  Continuació del taller.

                     3a. Part:

                     Tractament monocromátic de l'arxiu digital.

          20’00 h  Finalització del taller.

 

     Diumenge

          10’00 h  Començament del taller.

                     4a. Part:

                     Impressió de fotografies FineArt

                     Teoria i pràctiques.                                                 

           14’00 h Finalització del taller.

CONTINGUTS DEL CURS                         

     • La llum com a element fonamental i imprescindible.

     • Llums, ombres, línies, formes, textures i patrons.

     • Fonaments cromàtics i colorimètrics.

     • L'arxiu d'imatge digital. Primer pas de la cadena.

     • La presa fotogràfica. Mirar, analitzar, capturar.

     • El llenguatge visual en blanc i negre.

     • Tècniques d'exposició per a fotografia digital.

     • Estudi del rang dinàmic.

     • L'histograma de zones.

     • Exemples pràctics de captura digital.

 

     • El processament de l'arxiu digital.

     • El binómi RAW. Amplitud del rang dinàmic.

     • Camera Raw i Lightroom d’Adobe.

     • Tècniques de processament bàsic.

     • Tècniques de processament creatiu.

     • Tècniques de processament múltiple.

 

     • Introducció a la conversió cromàtica.

     • Mètodes de conversió a Camera Raw i Lightroom.

     • Mètodes de conversió a Photoshop.

     • Mètodes de conversió per variació cromàtica.

 

     • Densitat i contrast. El volum de la imatge.

     • Tractament global de la imatge en blanc i negre.

     • Tractament selectiu de la imatge en blanc i negre.

     • Pintar amb llum, obrint pas a la creativitat.

     • Processos de virat i acoloriment digital.

 

     • Fonaments de la gestió de color.

     • Tractament de l'enfocament i del soroll.

     • Materials i suports per a la impressió digital FineArt.

     • Pràctiques d'impressió digital FineArt.

INSCRIPCIONS
Cal fer l'ingrés de l'import del curs abans de la data indicada, al compte d'Amics de la fotografia de Torroella de Montgrí:

Banc de Sabadell ES68 0081 0197 6100 0125 8329.
Fent constar "nom Cognom/ curs d'Impressió en B/N " i enviar el comprovant de l'ingrés per e-mail: amicsfoto.curs@gmail.com
Cal facilitar un número de telèfon de contacte.
Per més informació: tel. 679 79 42 76
e-mail: amicsfoto@gmail.com
http://www.fototorroella.cat
Organitza: Amics de la fotografia de Torroella de Montgrí

bottom of page